English 

  

Vrednote in vizija podjetja

Pred nami so številni izzivi. V vetru napredka nas čakajo neizmerne priložnosti, ki zahtevajo našo pozornost in pozitivno poslovno drznost.

Vizija

Naša vizija temelji na strateškem dokumentu, ki smo ga sprejeli za obdobje 2007–2010, in je usmerjena v prodajo celovitih energetskih rešitev na področju KGH (klima, gretje, hlajenje), s poudarkom na ekološki ozaveščenosti in energetski učinkovitosti.

Vrednote

Naše vrednote podpirajo našo vizijo. Smisel vrednot je v uresničevanju smisla podjetja, ki si prizadeva dosegati svoj temeljni cilj, zadovoljstvo strank. Naše vrednote so: - strokovnost, - inovativnost - pozitivna energija, - pripadnost in - odgovornost.

Temeljna strateška usmeritev 2007 – 2010

Obvladovati področje KGH z usmeritvijo v prodajo celovitih rešitev in s poudarkom na ekološki ozaveščenosti in energetski učinkovitosti.