English 

  

Solarni sistemi

Povprečno, letno, vsoto sončnega obsevanja v Sloveniji lahko prevedemo v 950 kWh/m2 brezplačne energije - To je ogromno. Uporabimo jo lahko za dogrevanje objektov ali pripravo tople sanitarne vode.

Izbor pravega kolektorja in sistema je ključnega pomena za doseganje želenih učinkov, glede na način uporabe in funkcije, ki jo naj sistem predstavlja v objektu. V Klima Petek d.o.o. vam lahko ponudimo klasični zaprt solarni sistem, kjer je medij, ki se pretaka v kolektorju mešanica glikola in vode, ter nadgradnjo sistema, ki kot medij uporablja čisto vodo in se imenuje drain back.

V tem primeru sistem opremimo z obtočno črpalko, ki vodo direktno iz zalogovnika dviga in spušča v kolektorje. Izkoristki sistema drain back so bistveno višji. Največja prednost termalne, solarne, energije je, da je le ta popolnoma brezplačna, čista in neoporečna za okolje v katerm živimo.

image-1