English 

  

Referenčna lista

V 29 letih se lahko pohvalimo z več kot tisoč zadovoljnimi strankami. Tukaj je le nekaj primerov.

Banke in agencije RS za plačilni promet

   • Banka Slovenije
   • SKB Banka d. d. (centrala in podružnice)
   • NLB d. d., divizija Pomurje (centrala in podružnice)
   • Nova KBM d. d. (centrala in podružnice)
   • NLB d. d.
   • Abanka d. d.
   • Krekova banka d. d. (Maribor, Kranj, Ljubljana)
   • LB Propria d. o. o.
   • Krekova družba d. d.
   • Koroška banka d. d., Slovenj Gradec
   • Agencija RS za plačilni promet
   • Poštna banka
   • Probanka, Maribor
   • Deželna banka Slovenije
   • Hypo banka, Kranj

Zavarovalnice

   • Zavarovalnica Triglav d. d., Ljubljana
   • Zavarovalnica Triglav d. d., Murska Sobota
   • Zavarovalnica Maribor d.d., Maribor
   • Adriatic Zavarovalna družba d. d.

Zavodi

   • ZZZS (centrala in podružnice)
   • ZPIZ
   • Zavod za zdravstveno varstvo, Novo mesto
   • Zavod za zaposlovanje, Maribor
   • Zavod Naprej

Sodišča

   • Okrožno državno tožilstvo, Maribor
   • Okrožno sodišče, Koper
   • Okrožno sodišče, Ljubljana
   • Okrožno državno tožilstvo, Maribor

Bolnišnice

   • Splošna bolnišnica Maribor
   • Splošna bolnišnica Celje
   • Splošna bolnišnica Murska Sobota
   • Klinični center Ljubljana
   • Medilab d. o. o.
   • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, Maribor
   • Sanolabor d. o. o.

Hoteli

   • Hotel Kokra, Brdo
   • Grand hotel Toplice Bled
   • Hotel Diana, Murska Sobota
   • Grand hotel Kranjska Gora
   • Hotel Leonardo, Slovenska Bistrica
   • Hotel Primus, Ptuj
   • Park hotel, Bled
   • AC Krajnc-Hotel Betnava

Šole

   • Fakulteta za elektrotehniko in informatiko, Maribor

Podjetja in druge organizacije

   • Revoz d. d.
   • OMV ISTRABENZ d. d.
   • Mura d. d., Murska Sobota
   • Pošta Slovenije, Ljubljana in Maribor
   • Telekom Slovenije, Ljubljana
   • Mobitel d. d.
   • Lek d. d.
   • Tegrad d. d.
   • Cetis d. d., Celje
   • Javni zavod RTV Slovenija
   • Knjižnica Nova Gorica
   • Avto Koletnik d. o. o.
   • IBM Slovenija d. o. o., Ljubljana
   • Gospodarska zbornica
   • Zaslon d. o. o., Ljubljana
   • Julon d. d. Ljubljana
   • Sava Tires d. o. o.
   • Intertrade ITS
   • Radio City
   • Radio Salomon
   • Oplast, Ofentavšek Tone s. p.
   • Bavarski dvori, Ljubljana
   • Kruh-pecivo d. o. o., Maribor
   • Plinarna Maribor d. d.
   • Dom upokojencev Ptuj
   • Emporium Ljubljana in Maribor
   • TPV Velika Loka
   • Smart com Ljubljana
   • PIC Sežana
   • TPK Rudnik, Ljubljana
   • Hit Šentilj-MOND
   • KRS Rotovž
   • Slovenske železnice d. d.
   • Metal Ravne
   • Plasis
   • IZUM Maribor
   • DZS Ljubljana
   • Dravske Elektrarne, Maribor
   • Savske Elektrarne, Ljubljana

Vladne ustanove

   • Pisarna predsednika RS
   • Predsedstvo RS
   • Pisarna predsednika vlade RS
   • Vlada RS
   • Državni zbor RS
   • Ministrstvo za notranje zadeve
   • Ministrstvo za zunanje zadeve
   • Ministrstvo za pravosodje
   • Ministrstvo za finance
   • Ministrstvo za obrambo
   • Ministrstvo za promet (Aerodrom Ljubljana, Maribor in Portorož)
   • Ministrstvo za okolje in prostor
   • Ministrstvo za šolstvo in šport
   • Ministrstvo za gospodarske odnose
   • Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
   • Ministrstvo za delo
   • Ministrstvo za javno upravo
   • Mejni prehodi po Sloveniji
   • Center vlade za logistiko
   • Center vlade za informatiko
   • Gospodarska zbornica Slovenije
   • Upravna enota Dravograd
   • Policijska postaja Maribor