English 

  

Poprodajne storitve

Kot pooblaščeni dobavitelj in serviser opreme priznanih svetovnih znamk jamčimo za kakovost, funkcionalnost in brezhibno delovanje sistemov. Z utečeno servisno mrežo pa zagotavljamo tudi spekter kakovostnih poprodajnih storitev. Verjamemo v strokovni pristop k podpori sistemov, zato servisu, vzdrževanju in tehnični podpori namenjamo prav posebno pozornost. S pravilnim pristopom k vzdrževanju je namreč mogoče optimirati delovanje, zmanjšati stroške porabe energije in podaljševati življenjsko dobo sistemov.

Naš cilj je dolgoročno zagotavljati nemoteno delovanje energetskih produktov in rešitev, pri servisni podpori pa stavimo na kakovost, dostopnost in odzivnost. Ob načelu dostopnosti in odzivnosti je za intervencijska popravila naš odzivni čas lahko omejen na samo dve uri za vso Slovenijo.

Storitve preventivnega vzdrževanja, intervencij in remontov izvajamo na:

    • grelnih in hladilnih strojnicah,
    • klimatskih oz. prezračevalnih napravah,
    • hladilnih agregatih,
    • freonskih sistemih,
    • napravah za hlajenje podatkovnih centrov,
    • elektroinštalacijskih postrojih.

 


Ob tem smo vam na voljo tudi za energetske preglede, izvajanje ukrepov za zmanjšanje porabe energije, čiščenje prezračevalne kanalske mreže in distribucijskih elementov, kontrolo tesnosti in uhajanja po uredbi 41/2010 ter monitoring in upravljanje sistemov.