English 

  

Pooblaščeni inženirji IZS

Alen Jakopović, dipl.inž.str.
Evidenčna številka: 08935
Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja: S-1579

Pooblastila:
   • odgovorni projektant načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
   • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
   • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

 

Stašo Kržan, univ.dipl.gosp.inž.
Evidenčna številka: 08364
Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja: G-2728

Pooblastila:
   • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
   • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte

 

Zdravko Kajzer, inž.el.
Evidenčna številka: 07967
Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja: E-1556

Pooblastila:
   • odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte
   • odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte