English 

  

Plinske kogeneracije

Plinske kogeneracije oziroma SPTE naprave so okolju prijazni in ekonomični sistemi, ki istočasno proizvajajo električno energijo in toploto. Toplotno energijo, soproizvedeno v SPTE napravi, lahko koristno uporabljamo za ogrevanje in pripravo tople, sanitarne ali tehnološke vode za večstanovanjske stavbe, večje objekte, javne ustanove idr.

Sistem soproizvodnje toplotne in električne energije lahko kot energent uporablja različne vrste goriv (zemeljski plin, bioplin, propan/butan, utekočinjeni naftni plin (LPG), kurilno ali rastlinsko olje, biodizel, biomasa) in ga je mogoče umestiti v nove ali obstoječe toplotno energetske sisteme.

Ključne prednosti:

    • nizki stroški električne in toplotne energije,
    • proizvodnja okolju prijazne energije,
    • nižji obratovalni stroški,
    • večji energijski izkoristki,
    • neodvisnost od javnega omrežja pri koriščenju energije,
    • nižanje emisij toplogrednih plinov,
    • ekološki viri goriv,
    • možnost pridobitve državne pomoči v obliki dodeljevanja nepovratnih sredstev ali obratovalnih podpor.

V sodelovanju z enim največjih svetovnih akterjev na področju plinskih kogeneracij, MWM GmbH, lahko ponudimo najsodobnejše in posameznim zahtevam prilagojene rešitve, kakovostno in tehnološko dovršeno izvedbo ter vso potrebno poprodajno podporo.