English 

  

Klima Petek d.o.o. in Carrier - resnični globalni pionir na področju hlajenja in ogrevanja

18.03.2015

Klima Petek d.o.o. je sklenilo dolgoročno sodelovanje z globalno priznano družbo Carrier!

Na vodilnem mestu že po naravi

Od vsega začetka je družba Carrier že po naravi na vodilnem mestu. Ne le zaradi tega, ker ustvarja povsem nove in inovativne izdelke, temveč tudi zato, ker postavlja standarde na področju okoljske odgovornosti. Vse od leta 1994 družba Carrier vodi industrijo na poti opuščanja hladilnih tekočin, ki tanjšajo ozonski plašč, hkrati pa uvaja mnoge od energetsko najučinkovitejših sistemov za ogrevanje, klimatiziranje in hlajenje na svetu. Varovanje okolja in zaščita omejenih naravnih bogastev sta osrednji vodili poslovanja družbe Carrier, saj se v družbi zavedajo ključnega pomena ohranjanja odgovornega ravnovesja med udobjem, ki ga ustvarjamo danes, in svetom, v katerem bomo živeli jutri.

Predanost

Zeleni izdelki lahko ugledajo luč sveta samo v zelenem podjetju. V družbi Carrier je vloga varuha okolja osrednja vrednota, ki se vsakodnevno odraža v izdelkih, storitvah in delovanju družbe ter v kulturi celotnega poslovnega okolja. Obsežen program zaščite okolja, zdravja in varnosti je v družbi Carrier v veljavi že več kot 20 let. Ravno zaradi tega je lahko družba Carrier v letih od 2006 do 2011 dosegla mejnike, kot sta zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 35 odstotkov in zmanjšanje porabe vode za 27 odstotkov. Ker v družbi Carrier nikoli ne zaspijo na lovorikah svojih dosežkov, imajo v lasti tri tovarne, ki so v okviru sistema ocenjevanja LEED® prejele certifikat združenja U.S. Green Building Council®.

Vodilni položaj

Od vsega začetka je družba Carrier že po naravi na vodilnem mestu. Z izumom sodobne klimatske naprave je gospod Wilis Carrier postavil standard za industrijsko panogo, ki jo je ustvaril sam. Bil je goreč zagovornik trajnostne naravnanosti. Z natančnimi postopki hlajenja je njegov izum številnim industrijskim panogam omogočil, da so zmanjšale količino odpadnih snovi in s tem ohranile naravna bogastva za prihodnje generacije. Varovanje okolja in zaščita omejenih naravnih bogastev tudi danes ostajata osrednji vodili poslovanja družbe Carrier.