English 

  

Monitoring in upravljanje

Sprotno spremljanje delovanja proizvodnih sistemov je ključno za zagotavljanje proizvodnje energije v skladu z načrtovanimi cilji. Z energetskim upravljanjem objektov pa prevzamemo tudi skrb za učinkovito delovanje sistemov in izvajanje potrebnih ukrepov za optimiranje proizvodnih rezultatov.

V okviru energetskega upravljanja za vas izvajamo:

    • izvedbo energetskih pregledov,
    • pripravo analiz in nabor predlaganih dodatnih ukrepov za doseganje potencialov proizvodnje,
    • tehnično in finančno svetovanje pri novih investicijah,
    • izvedbo ukrepov za povečanje proizvodnje energije,
    • izvajanje rednega vzdrževanja in meritev učinkov izvedenih ukrepov,
    • nadzor nad izvedbo zunanjih izvajalcev,
    • vodenje potrebne dokumentacije,
    • zagotavljanje minimalnih standardov in zahtev zakonodaje in drugo.

Podpora za dolgoročno energetsko učinkovitost

Verjamemo v strokoven pristop k podpori sistemov, zato servisu, vzdrževanju in tehnični podpori namenjamo posebno pozornost. Naše podjetje namreč temelji na opravljanju servisnih storitev in je iz te osnove tudi zraslo v učinkovito večstoritveno energetsko podjetje.

Naš cilj je dolgoročno zagotavljati nemoteno delovanje energetskih produktov in rešitev. Naše servisne ekipe so strokovno specializirane in prisotne po vsej Sloveniji, zato lahko uporabnikom zagotavljamo kakovostno, dostopno in odzivno podporo delovanja energetskih sistemov. Pri tem nas vodita predvsem skrb za okolje in energetska učinkovitost, ki sta odvisni predvsem od strokovnih prijemov pri vzdrževanju in servisu energetskih naprav.