English 

  

Male hidroelektrarne

Voda je med obnovljivimi viri najbolj izkoriščen energent, hidroelektrarne kot sistemi za proizvodnjo energije pa spadajo med čisto in okolju neškodljivo proizvodnjo. Že majhna količina rečne vode lahko namreč proizvede ogromne količine energije. V Sloveniji hidroelektrarne zagotavljajo 35 % dobavljene energije, v svetu pa veliki hidro sistemi ustvarijo 22 % vse proizvedene energije. Vendar pa velike hidroelektrarne niso edine, ki lahko izkoriščajo vodo kot vir energije. Mali in mikro hidro sistemi, ki se uporabljajo v vodno bogatih območjih, lahko proizvedejo do 100 kW energije.

Gradnja malih hidroelektrarn je lahko zapletena in ne pomeni zgolj pomanjšane verzije velikih hidro sistemov. Zato se je pri gradnji smiselno zanašati na strokovno znanje velikih inženirskih timov. Pri tem se lahko zanesete na naše dolgoletne izkušnje iz energetskega svetovanja in projektnega načrtovanja.