English 

  

Izvedba energetskih sanacij

Kadar želimo zmanjševati energetske izgube, se sanacijska dela navadno nanašajo tako na ovoj hiše kot na strojne in elektro instalacijske sisteme. Glede na analize energetskih pregledov, ki jih za vas prav tako opravijo naši strokovnjaki, v celoti prevzamemo tudi izvedbo sanacijskih del. Od popravil s področja gradbeništva, do najbolj optimalnih sanacijskih posegov na instalacijskih sistemih.

Če so popravila na ovoju hiše po večini rutinski gradbeni posegi, pa je optimizacija instalacijskih sistemov v veliki meri odvisna od znanja, izkušenj in tehnologije. Zato je smiselno, da sanacijska dela prepustite izkušenim in strokovno usposobljenim timom. Le tako bodo lahko rezultati sanacije zares optimalni, prihranki pa skladni z vašimi pričakovanji.

 


Energetska sanacija je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo velike toplotne izgube. Pri takšnih stavbah lahko izgube predstavljajo tudi do 30% vse porabljene energije.