English 

  

Energetsko neodvisne skupnosti

Učinkovita raba obnovljivih virov je vse bolj povezana tudi z energetsko samooskrbo in energetsko neodvisnostjo lokalnih skupnosti od širšega okolja. Primeri iz razvitih evropskih držav namreč kažejo, da so nekatere lokalne skupnosti z ustrezno energetsko politiko in izrabo obnovljivih virov energije postale povsem energetsko neodvisne oziroma so uspele ustvarjati celo presežek za prodajo državnim omrežjem.

Z razvojem sodobnih tehnologij, ki za pridobivanje energije uporabljajo naravne danosti, kot so sonce, les, voda in organske snovi, zato vse bolj izkoriščamo potenciale, ki se nam ponujajo v okolju. Ob tem pa imamo na voljo široko paleto znanja, izkušenj in kompetenc specializiranih strokovnjakov.

Naš cilj je izdelava strokovnega koncepta energetske neodvisnosti, ki zajema oceno stanja, izračun energetskih potencialov v okolju in predvidene ukrepe za prihodnost, hkrati pa ponuja zasnovo poslovnega modela za izvedbo projekta.

Izdelava koncepta zajema:

    • izračun trenutne porabe,
    • kratkoročne ukrepe za učinkovito rabo energije,
    • srednje in dolgoročne ukrepe za učinkovito rabo energije,
    • izračun energetske vrednosti obnovljivih virov,
    • idejno zasnovo proizvodnje in distribucije energije,
    • zasnovo poslovnega modela energetsko neodvisne lokalne skupnosti.

Energetska neodvisnost ni le zahteva prihodnosti, temveč lahko za lokalne skupnosti pomeni tudi pomembno poslovno priložnost in razvojno smernico lokalnega okolja.