English 

  

Energetski monitoring in upravljanje

Ko govorimo o energetski varčnosti, je lahko velik dejavnik že samo vedenje uporabnikov. S spremljanjem načina porabljanja energije oz. energetskim monitoringom omogočamo optimizacijo energetske porabe, ki temelji na spreminjanju vedenja uporabnikov in ne zahteva dodatnega poseganja. Z energetskim upravljanjem objektov pa prevzamemo tudi skrb za učinkovito delovanje sistemov in izvajanje potrebnih ukrepov za znižanje porabe energije.

V okviru energetskega upravljanja za vas izvajamo:


    • izvedbo energetskih pregledov,
    • pripravo analiz in nabor predlaganih dodatnih ukrepov za doseganje potencialnih prihrankov,
    • tehnično in finančno svetovanje pri novih investicijah v ukrepe učinkovite porabe energije,
    • izvedbo ukrepov za znižanje energetske porabe,
    • optimizacijo energetske porabe glede na obstoječe sisteme,
    • izvajanje rednega vzdrževanja in meritve učinkov izvedenih ukrepov,
    • nadzor nad izvedbo zunanjih izvajalcev,
    • vodenje potrebne dokumentacije in zagotavljanje minimalnih standardov in zahtev zakonodaje in drugo.