English 

  

Bioplinarne

Bioplin kot obnovljiv vir energije je eden najbolj učinkovitih in okolju prijaznih energentov. Tehnologija predelave organskih snovi v bioplin je v svetu izjemno priznana in velja za okolju prijazno pridobivanje koristne energije. Bioplin je produkt, ki nastaja pri presnovi metanskih bakterij, pri procesu gnitja oziroma vretja brez prisotnosti kisika in ga je mogoče uporabljati na različne načine; kot gorivo v okolju prijaznih plinskih kogeneracijah, v plinskih omrežjih itn.

Navadno se kot surovina za pridobivanje bioplina uporablja koruza, zelene rastline in druge surovine, ki jih je sicer mogoče predelati v hrano. Naše načelo pa je, da pri pridelavi bioplina uporabljamo odpadne snovi, kot so organski odpadki, klavnični odpadki ipd. S tem ne le, da uporabne surovine ohranjamo za pridelavo prehranskih izdelkov, temveč hkrati znižujemo stroške proizvodnje in zmanjšujemo količino odpadnih snovi v okolju. Stranski produkt predelave organskih snovi v bioplin je tudi naravno in kakovostno gnojilo, s čimer dodatno prispevamo k zmanjševanju uporabe agresivnih umetnih gnojil.


Danes najdemo v svetu več milijonov bioplinarn. Sodobne prakse pridelave bioplina v visoko razvitih evropskih državah, kot so Danska, Švica in Nemčija, pa dokazujejo učinkovitost in koristnost tovrstne tehnologije.

Kot pooblaščeni zastopniki podjetja WELTEC BIOPOWER GmbH sodelujemo z najbolj izkušenimi strokovnjaki na področju bioplinarn. Podjetje z desetletjem izkušenj predelovanja organskih snovi v bioplin spada med pionirje tovrstne tehnologije in lahko danes ponudi najbolj razvite tehnološke dosežke na tem področju.